Skład DTP programu Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 2020